Lektorskie.pl
ALEKSANDER DAROWSKI
Dla każdego zlecenia wi±ż±ca jest indywidualna wycena.
Tekst i opis zlecenia proszę przesłać na adres mailowy:
aleksander.darowski@gmail.com

Poniżej orientacyjne ceny netto nagrań lektorskich.
W przypadku większych zleceń oraz przy stałej współpracy
koszty mog± być jeszcze niższe. :)
Rodzaj nagraniajęzyk polskijęzyk obcy
Tekst szkoleniowy itp; narracja 1str. A450 PLN od 100 PLN
Film promocyjny - internet 1min.50 PLN od 150 PLN
Reklama - internetod 100 PLN od 200 PLN
Reklama - radio lub telewizja lokalnaod 80 PLN od 160 PLN
Komunikaty telefoniczne do 5szt.100 PLN 200 PLN
W tabeli uwzględniono standardow± stronę A4, tj. 1800 znaków.
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowi± oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Aleksander Darowski

Telefon: 608 488 999
e-mail: aleksander.darowski@gmail.com