Lektorskie.pl
ALEKSANDER DAROWSKI
Ze względu na stały kontakt z konsultantami językowymi możliwe jest dokonanie korekt w dostarczanych tekstach. Mogę też zaoferować tłumaczenie tekstów na lub z języków, w których nagrywam.

Tłumaczeń tych dokonają doświadczeni nauczyciele, tłumacze lub native speakerzy.
Koszty i terminy wykonania takich zleceń ustalimy indywidualnie.

Oczywiście możliwa jest też korekta tekstu w języku polskim.

Aleksander Darowski

Telefon: 608 488 999
e-mail: aleksander.darowski@gmail.com